Nagroda im. Oskara Kolberga

Nagroda im. Oskara Kolberga "za zasługi dla kultury ludowej" przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe w roku 2005

Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" nadany przez MInistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2013

Srebrna Pieczęć Miasta Poznania

Srebrna Pieczęć Miasta Poznania przyznana przez Prezydenta Miasta Poznania z okazji Jubileuszu 50-lecia działalności zespołu w roku 2013

Odznaka honorowa za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego

Odznaka honorowa za zasługi dla wojeówdztwa Wielkopolskiego nadana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w roku 2003

Nagroda Tygodnia Kultury Beskidzkiej

24. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Nagroda za stylową prezentację wielkopolskich zwyczajów karnawałowych w strojach, muzyce, tańca i rekwizytach, Tydzień Kultury Beskidzkiej w roku 2013

I miejsce na VIII Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej

I miejsce na VIII Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej w Kielcach w roku 2013

Łowicki Pasiak

Nagroda Główna "Łowicki Pasiak" podczas IX Ogólnoposlkich Spotkań Folklorystycznych w Łowiczu w roku 2010

Statuetka Hipolita

Konsumencki Konkurs Jakości usług "Najlepsze w Polsce" przyznał Statuetkę Hipolita za kultuwowanie folkloru Wielkopolskiego na scenach Europy i świata w 50-lecie działalności w roku 2012